Bacterien

Bacteriën maken de vijver helder, schoon en biologische gezond door de werking van nuttige bacteriën.
Een gezonde vijver of aquarium start met de juiste waterkwaliteit.
Uw vijver of aquarium is een mini onderwaterwereld waarin, net zoals in de natuur, allerlei factoren van invloed zijn op een gezond milieu.
Door de geringe waterinhoud van de vijver of het aquarium is het haast onmogelijk hierin een natuurlijk evenwicht te verkrijgen.
Dus zullen wij de natuur een handje moeten helpen.
Het uitgangspunt van een biologisch werkend filter is om door middel van micro-organismen een betere en snellere omzetting te verkrijgen van organische bestanddelen als afvalstoffen en niet opgegeten voedsel.
Deze afvalstoffen worden omgezet in ammoniak en grote concentraties ammoniak zijn giftig voor vissen.
Daarom dient het ammoniak afgebroken te worden tot ongevaarlijke stoffen.


Dit afbraakproces gebeurt in twee stappen.
Een eerste stap is het omzetten van ammoniak in nitriet door de Nitrosomonas bacterie. Nitriet is uiteraard ook giftig voor onze koi.
De tweede stap is dus het nitriet om te zetten in nitraat door de Nitrobacter bacterie. Nitraat wordt opgenomen door planten in de vijver. De meeste koivijvers bezitten echter geen planten en daar verdwijnen te hoge concentraties nitraat uit het water door de waterverversingen. Deze gebeuren langs de bodemdrainage van de filter. Teveel nitraat in de vijver zorgt voor algen!!!!!
De hier genoemde bacteriën zijn anaërobe wat wil zeggen dat ze zuurstof nodig hebben om hun werk te kunnen doen.
Wanneer de afvalstoffen zich ophopen op de bodem van de filter komt de groei van anaerobe bacteriën op gang wat het biologisch hart van de filter dood. Het is dus van het allergrootste belang om deze ophoping in de filter (of vijver) te vermijden.

De anaërobe bacteriën zetten zich vast op de filtermedia.
Daarom is het van het grootste belang dat de aanhechtingsoppervlakte voor de bacteriën zo groot mogelijk is.
Voor nieuwe vijvers kan het tot een jaar duren eer er voldoende nitrificerende bacteriën aanwezig zijn in de filter.
De pomp van de filter mag NOOIT uitgezet worden want anders sterven de bacteriën af.
Bij ons kunt u ook nitrificerende bacteriën kopen om het proces te versnellen.