Beluchting

Zuurstof, de absolute noodzaak voor de vijver.

Zuurstof is onontbeerlijk voor alle levende wezens in de vijver, waaronder bacteriën en vooral ook uw vissen.
Is er ontoereikend zuurstof dan werkt ook het filter onvoldoende.
Een extra luchtpomp is daarom aan te raden. In de zomer voorziet deze in de zuurstofbehoefte van uw vijver en in de winter houdt hij een aanwezig wak ijsvrij.
Voor het houden van steuren is een luchtpompje absolute noodzaak. 

Algemene richtlijnen voor luchtpompen
Plaatsing:

De plaats van de luchtpomp kan zowel boven als onder het waterniveau zijn.
Het beste is om de pomp boven het waterniveau te plaatsen.
Indien de pomp onder het waterniveau geplaatst wordt dient men een terugslagventiel te gebruiken.
Wanneer u de luchtpomp onder het waterniveau plaats kan deze bij het uitvallenvollopen met water.

Omgevingstemperatuur:
Plaats de pomp niet in de volle zon en niet in kleine afgesloten ruimtes.
Wanneer de pomp in een warme ruimte staat kunnen de membramen verdrogen waardoor zij kunnen scheuren en kan de motor niet voldoende koelen waardoor de levensduur zal worden verkort.

Stof:
Plaats de luchtpomp zoveel mogelijk stofvrij.
Stofophopingen binnen in de pomp zullen de vitale delen blokkeren.
Dit resulteert in een te hoge druk in de luchtpomp waardoor de membranen kunnen scheuren.

Capaciteit:
De volgende factoren hebben invloed op de pompcapaciteit;
  -  knikken in de luchtslang
  -  te diep geplaatste luchtstenen
  -  te kleine luchtstenen
  - oude of vervuilde luchtsteen (stenen regelmatig reinigen of vervangen)
  - te weinig luchtstenen
  - te lange lengtes 4mm slang (advies: gebruik 9mm slang i.p.v. 4mm slang)
Bovenstaande factoren hebben tot gevolg dat de pomp zijn druk niet of onvoldoende kwijt kan waardoor hij warm loopt.
Dit kan leiden tot het vroegtijdig scheuren van de membraan en/of het verbranden van het elektrische gedeelte. 
De meeste pompen hebben een 18mm aansluiting.
Probeer altijd een luchtleiding te gebruiken met een zo groot mogelijke diameter.
Door de 18mm leiding zo ver mogelijk te laten doorlopen en zo laat mogelijk te vertakken naar 4mm of 9mm slang wordt de druk op de pomp aanzienlijk minder.

Aantal luchtstenen:
Geadviseerd aantal stenen;
  - Pomp 20 ltr. / min. 6 stenen Ø 5cm.
  - Pomp 40 ltr. / min. 10 stenen Ø 5cm.
  - Pomp 60 ltr. / min. 15 stenen Ø 5cm.