Tips bij het aankopen van vissen

  • Beschrijving
Vervoer uw vissen na aankoop zo snel mogelijk naar huis.
Thuis doet u de vissen met transportwater in een absoluut schone bak of emmer.
Voeg hier 25% vijverwater toe, wacht 10 minuten en voeg dan weer 25% vijverwater toe.
Op deze manier voorkomt u grote schommelingen in de temperatuur en waterkwaliteit.
Dan na 10 minuten de vis ZONDER transportwater in de vijver uit zetten.
Voorzichtig met voeren, hou de vissen in de gaten de eerste dagen, als ze eenmaal goed eten is alles ok.
Heeft u een Koi vijver met dure vissen, bescherm dan altijd uw kostbare bezit en zet nieuw aangekochte Koi eerst een enkele weken in quarantaine, zo voorkomt u het overbrengen van besmettelijke ziektes!